Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.07.2019

Τελικά αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής

Παρακαλούμε δείτε την σχετική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της 2ης ημέρας της

εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ

 Ανακοίνωση