Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

17.01.2017

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας από την Ινδία σε Έλληνες φοιτητές για το ακαδ. έτος 2017-2018

Παρακαλούμε δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

Σας επισημαίνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν
πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.iccr.gov.in και να επικοινωνήσουν
με την Πρεσβεία της Ινδίας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
embassy@indiaembassy.gr ή hoc@indiaembassy.gr.