Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

17.01.2017

«Χορήγηση υποτροφιών από το πρόγραμμα υποτροφιών Darmasiswa της Ινδονησίας σε τρεις (3) Έλληνες φοιτητές για το ακαδ. έτος 2017».

Παρακαλούμε δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

Σας επισημαίνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν σχετική
ηλεκτρονική αίτηση πριν την 9η Φεβρουαρίου 2017. 
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://darmasiswa.kemdikbud.go.id.