Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

25.06.2020

Χρήση Εργαστηρίου Πληροφορικής κατά τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου στη ΦΛΣ

ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΗ ΦΛΣ

Φέρεται σε γνώση των φοιτητών της Σχολής μας ότι κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου το Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος Φιλολογίας (παραπλεύρως Κυψέλης 802, αίθουσα 1, 8ος όροφος – Νέα Πτέρυγα) θα είναι διαθέσιμο σε όσους φοιτητές δεν διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες εξ αποστάσεως εξετάσεων.

Προκειμένου να τηρούνται οι επιβεβλημένες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των εξεταζόμενων, σημειώνεται ότι στην παραπάνω αίθουσα υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης παρουσίας έως και έξι ατόμων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνουν για την πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν την αίθουσα του Εργαστηρίου Πληροφορικής δύο μέρες πριν την ημερομηνία κάθε πιθανής εξέτασης, επικοινωνώντας στους τηλεφωνικούς αριθμούς 6974711955, 6974941436 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ypapapos[at]uoa[dot]granchris[at]phil.uoa[dot]gr .