Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

08.11.2016

Υποτροφίες ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες

κατάθεση αιτήσεων ως 30/11/2016

Παρακαλούμε δείτε εδώ την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) σε όσους εκπονούν Διδακτορική Διατριβή στην Ελλάδα