Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

17.01.2017

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Τουρκία

Παρακαλούμε δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

Σας επισημαίνουμε ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται
από την 16η Ιανουαρίου 2017 έως και την 17η Φεβρουαρίου 2017 
αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων στην ιστοσελίδα www.turkiyeburslari.gov.tr.