Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

31.01.2017

Υποτροφίες της Ουγγαρίας σε Έλληνες υπηκόους για μεταπτυχιακές σπουδές (MA) και διδακτορικό δίπλωμα (PhD) για το έτος 2017

 Παρακαλούμε δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.
 
Σας επισημαίνουμε ότι καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 5η Μαρτίου 2017.