Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

15.09.2017

Υποτροφίες του Σλοβακικού Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών σε αλλοδαπούς

Παρακαλούμε δείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορά σε χορήγηση υποτροφιών του Σλοβακικού Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών σε αλλοδαπούς.

Ενημερωτικό έγγραφο για Υποτροφίες Σλοβακικού Κράτους