Ελληνική αρχική σελίδα » Σπουδές » Ετήσιο Πρόγραμμα

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Σύμφωνα με την απόφαση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής στη συνεδρίαση της 04-7-2018, το πρόγραμμα του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 διαμορφώνεται ως εξής:

  Χειμερινό εξάμηνο:

 Περίοδος Διδασκαλίας : 01/10/2018 - 11/01/2019

 Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου: 21/01/2019 - 15/02/2019

  

Εαρινό εξάμηνο:

 Περίοδος Διδασκαλίας : 25/02/2019 - 07/06/2019

 Εξεταστική περίοδος Ιουνίου: 10/6/2019 - 05/07/2019

  

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου: 02/09/2019 - 27/09/2019

 

 Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων όλης της Σχολής καθώς και το πρόγραμμα των εξετάσεων καταρτίζεται από τη Γραμματεία της Κοσμητείας και διανέμεται στα Τμήματα. Το πρόγραμμα κάθε Τμήματος αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα και στους πίνακες ανακοινώσεων της Γραμματείας του.