Ελληνική αρχική σελίδα » Σπουδές » Ετήσιο Πρόγραμμα

Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Το Συμβούλιο της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρία της Δευτέρας, 30/12/2013, συζήτησε με βάση την απόφαση της Συγκλήτου της 20ης Δεκεμβρίου 2013 το θέμα του ακαδημαϊκού ημερολογίου και ειδικότερα το θέμα της διεξαγωγής των μαθημάτων και των εξετάσεων κατά το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013 – 2014 και αποφάσισε τα εξής:

  • Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ορίζεται ως εξής:

Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου: 16/12/2013-28/3/2014

 (Τα μαθήματα των ημερών 17/12, 18/12, 19/12, 20/12 θα αναπληρωθούν από τους διδάσκοντες σε συνεννόηση με την Κοσμητεία και με δικές τους ανακοινώσεις).

  • Διακοπές Χριστουγέννων: 23/12/2013-6/1/2014 (έναρξη μαθημάτων Τρίτη 7/1/2014)

Εξετάσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 31/3/2014-13/4/2014

Μαθήματα εαρινού εξαμήνου: 14, 15/4/2014 +23/4/2014-11/7/2014

  • Διακοπές Πάσχα: 16/4/2014-22/4/2014

Εξετάσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 14/7/2014-1/8/2014

  •  Η εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2013 της οποίας έχουν ήδη εξεταστεί τα μαθήματα 2-9/9/2013 θα ολοκληρωθεί με εξετάσεις για όλους τους φοιτητές ως ακολούθως:

Αρχική εξέταση                             Αναπλήρωση

Τρίτη 10/9/2013               ->          Σάββατο 18/01/2014

Τετάρτη 11/9/2013            ->          Κυριακή 19/01/2014

Πέμπτη 12/9/2013            ->          Σάββατο 25/01/2014

Παρασκευή 13/9/2013      ->          Κυριακή 26/01/2014

Δευτέρα 16/9/2013           ->          Σάββατο 1/02/2014

Τρίτη 17/9/2013                ->         Κυριακή 2/02/2014

Τετάρτη 18/9/2013           ->           Σάββατο 8/02/2014

Πέμπτη 19/9/2013            ->           Κυριακή 9/02/2014

Παρασκευή 20/9/2013      ->            Σάββατο 15/02/2014

Δευτέρα 23/9/2013           ->           Κυριακή 16/02/2014

Τρίτη 24/9/2013                ->          Σάββατο 22/02/2014

Τετάρτη 25/9/2013           ->           Κυριακή 23/02/2014

Πέμπτη 26/9/2013            ->           Σάββατο 1/03/2014

Παρασκευή 27/9/2013       ->          Κυριακή 2/03/2014

(οι ώρες και τα αμφιθέατρα παραμένουν ως είχαν στο αρχικό πρόγραμμα)

  •  Κατά τις εξετάσεις του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου 2013-2014 θα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα μόνο οι επί πτυχίω φοιτητές.

 

Σημείωση: Η εφαρμογή αυτού του προγράμματος διασφαλίζεται μόνο με την απρόσκοπτη συνέχιση του εκπαιδευτικού έργου εντός των ανωτέρω ημερομηνιών.

 

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων όλης της Σχολής καθώς και το πρόγραμμα των εξετάσεων καταρτίζεται από τη Γραμματεία της Κοσμητείας και διανέμεται στα Τμήματα. Το πρόγραμμα κάθε Τμήματος αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα και στους πίνακες ανακοινώσεων της Γραμματείας του.