Ελληνική αρχική σελίδα » Σπουδές » Ετήσιο Πρόγραμμα

Aκαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σύμφωνα με την απόφαση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής στη συνεδρίαση της 05-07-2019, το πρόγραμμα του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 διαμορφώνεται ως εξής:

 

Χειμερινό εξάμηνο:

Περίοδος Διδασκαλίας : 30/09/2019 - 10/01/2020

Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου: 20/01/2020 - 14/02/2020

 

Εαρινό εξάμηνο:

Περίοδος Διδασκαλίας : 24/02/2020 - 05/06/2020

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου: 08/6/2020 - 03/07/2020


Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου: 31/08/2020 - 25/09/2020

 

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων όλης της Σχολής καθώς και το πρόγραμμα των εξετάσεων καταρτίζεται από τη Γραμματεία της Κοσμητείας και διανέμεται στα Τμήματα. Το πρόγραμμα κάθε Τμήματος αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα και στους πίνακες ανακοινώσεων της Γραμματείας του.