Ελληνική αρχική σελίδα » Σπουδές » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα 25 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Φιλοσοφικής Σχολής (ορισμένα με επιπλέον εξειδικεύσεις μέσω των ποικίλων κατευθύνσεων) αποτελούν όχι μόνο φυτώριο νέων επιστημόνων, αλλά και εστίες σοβαρής έρευνας με τη συνεργασία φοιτητών και διδασκόντων.

Οι φοιτητές έχουν καθιερώσει την τακτή διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχημένων Συνεδρίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών, τα οποία συνοδεύονται από την έκδοση Πρακτικών.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές Α΄ κύκλου οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Οι μεταπτυχιακές σπουδές Β΄ κύκλου οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Και τα δύο είδη Διπλωμάτων απονέμονται από τα Τμήματα και παραδίδονται στους επιτυχόντες μετά από ορκωμοσία ενώπιον του Τμήματος και των Πρυτανικών Αρχών ή του Κοσμήτορα της Σχολής.

Ακολουθεί ο κατάλογος των ΠΜΣ ανά Τμήμα της Σχολής. Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στις ιστοσελίδες των Τμημάτων:

Τμήμα Φιλολογίας

Κατευθύνσεις:

- Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

- Λατινική Φιλολογία

- Βυζαντινή Φιλολογία

- Νεοελληνική Φιλολογία

- Γλωσσολογία (Θεωρητική & Εφαρμοσμένη)

- Λαογραφία

(Τμήμα Φιλολογίας & Τμήμα ΦΠΨ)

(Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ & Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ)

 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Κατευθύνσεις:

- Προϊστορική Αρχαιολογία

- Κλασική Αρχαιολογία

- Βυζαντινή Αρχαιολογία

- Ιστορία της Τέχνης

- Αρχαία Ιστορία

- Βυζαντινή Ιστορία

- Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

- Ευρωπαϊκή Ιστορία

( Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ &

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΣΘΕ, ΕΚΠΑ &

Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας)

( Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ &

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Παν/μίου Πατρών &

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Παν/μίου Αιγαίου)

( Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ &

Παν/μιο Boğaziçi [Κωνσταντινούπολη] &

École Normale Supérieure &

École Pratique des Hautes Etudes [Παρίσι] &

Παν/μιο Pablo de Olavide [Σεβίλη] &

Παν/μιο Ca' Foscari [Βενετία])

( Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ

Westfälische Wilhelms Universität Münster

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck,

Istanbul Üniversitesi

Università degli Studi di Perugia

Uniwersytet im. Adam Mickiewicza, Poznan

Universität Hamburg

Universität Freiburg,

Università degli Studi di Roma Tre

University of Cyprus

Université Toulouse Le Mirail)

( Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ

École Pratique des Hautes Études [Παρίσι]

Instituto Superior de Ciéncia do Trabalho e da Empresa [Λισαβόνα]

Università degli Studi di Pisa [Πίζα]

Universidad Pablo de Olavide [Σεβίλλη])

( Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ

Παν/μιο Μάλτας

Παν/μιο Πίζας

Παν/μιο Valencia

Sveti Kliment Ohridski [Σόφια]

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

 

Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας

-Συστηματική Φιλοσοφία

- Ιστορία της Φιλοσοφίας

-Ηθική

 

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

(Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ)

(Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ & Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ)

 

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Κατευθύνσεις:

- Γαλλική Λογοτεχνία

- Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού

 ( Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ & Πανεπιστήμιο Angers)

(Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ)

 

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 Κατευθύνσεις:

- Γλωσσολογία

- Λογοτεχνία

(Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ)

 (Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ & Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ)

 

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

 

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

( Τμήμα Μουσικών Σπουδών
 ΕΚΠΑ &

Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΚΠΑ)