Ελληνική αρχική σελίδα » Τμήματα & Τομείς

Η Φιλοσοφική Σχολή αποτελείται από 12 Τμήματα:

Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

Διευθυντής Νικόλαος Γεωργαντζόγλου, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

                 Διευθύντρια Θεοδώρα Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας

Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας

Διευθύντρια Χριστίνα Ντουνιά, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας

Τομέας Γλωσσολογίας

Διευθύντρια Σπυριδούλα Βαρλοκώστα, Καθηγήτρια Ψυχογλωσσολογίας

Τομέας Ιστορίας

Διευθύντρια Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου, Καθηγήτρια Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσεως

Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Διευθύντρια Ελένη Μαντζουράνη, Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας

Τομέας Φιλοσοφίας

Διευθύντρια Έλση Μπακονικόλα-Γιαμά, Αν. Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

Τομέας Παιδαγωγικής

Διευθύντρια Αγγελική Γενά, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής

Τομέας Ψυχολογίας

Διευθύντρια Αντωνία Παπαστυλιανού, Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας

Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

Διευθύντρια Ασημίνα Καραβαντά, Αν. Καθηγήτρια "Λογοτεχνική θεωρία και πολιτισμός των αγγλόφωνων λαών"

Τομέας Αγγλικής Γλώσσας και Γλωσσολογίας

Διευθύντρια Αγγελική Τζάννε, Αν. Καθηγήτρια "Αγγλική Γλώσσα και Εφαρμογές"

Τομέας Γαλλικής Γλώσσας - Γλωσσολογίας

Διευθύντρια Μαρία Πατέλη, Αν. Καθηγήτρια "Φωνητική της Γαλλικής Γλώσσας"

Τομέας Γαλλικής Λογοτεχνίας (Ο Τομέας λειτουργεί προς το παρόν άτυπα)

Τομέας Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισμού (Ο Τομέας λειτουργεί προς το παρόν άτυπα)

Τομέας Μετάφρασης-Μεταφρασεολογίας (Ο Τομέας λειτουργεί προς το παρόν άτυπα)

Τομέας Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας

Διευθυντής Νικόλαος Μαλιάρας, Καθηγητής

Τομέας Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας

Διευθυντής Λάμπρος Λιάβας, Καθηγητής

Τομέας Τεχνολογίας Ήχου, Μουσικοπαιδαγωγικής και Βυζαντινής Μουσικολογίας

Διευθυντής Δημήτριος Μπαλαγεώργος, Αν. Καθηγητής 

 

Στη Φιλοσοφική Σχολή (στα Τμήματα Φιλολογίας και Φ.Π.Ψ.) ανήκει και το

το οποίο έχει δύο σκέλη: