ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΦΛΣ ΕΚΠΑ

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2022

Οι σκηνές έντασης που διαδραματίστηκαν χτες, Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022, στην Πανεπιστημιούπολη μάς ανησυχούν ιδιαίτερα. Απροειδοποίητες δράσεις που διαταράσσουν την ηρεμία και κανονικότητα κάθε πτυχής της ακαδημαϊκής δραστηριότητας, μάλιστα δε κατά την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, μας ξαφνιάζουν δυσάρεστα. Όπως και κατά το παρελθόν έχουμε επισημάνει, η ασφάλεια των φοιτητών/φοιτητριών, του προσωπικού όλων των κατηγοριών και των εγκαταστάσεων της Φιλοσοφικής Σχολής αποτελεί προτεραιότητα και διαρκές μέλημα της Κοσμητείας μας και ουδέποτε θα πάψει να μας απασχολεί, παράλληλα με τη βασική αποστολή μας, που είναι η έρευνα και η μετάδοση της γνώσης. Απευθύνουμε έκκληση για ψυχραιμία, προκειμένου να προωθηθούν λύσεις που θα είναι λειτουργικές και αποτελεσματικές, συμβατές με τη θεσμική ακαδημαϊκή παράδοση, όπως αυτή εκφράζεται από το ακαδημαϊκό/διοικητικό προσωπικό αλλά και από το σώμα των φοιτητών/φοιτητριών του Ιδρύματός μας. 

Ο Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ

Καθηγητής Αχιλλέας Γ. Χαλδαιάκης