ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοίνωση Κοσμητείας ΦΛΣ ΕΚΠΑ

Στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ καλλιεργείται, από το 1990, η επιστήμη του θεάτρου. Το περιεχόμενο σπουδών και το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος υπηρετούν συστηματικά τον επιστημονικό και παιδαγωγικό προσανατολισμό του, με αποτέλεσμα να μορφώνονται πλήρως επιστήμονες θεατρολόγοι, δυνάμενοι να εργαστούν στο θέατρο, σε θέσεις που άπτονται της προετοιμασίας μιας παράστασης (δραματολόγοι, υπεύθυνοι παραγωγής κ.λπ.) ή της διοίκησης ενός θεατρικού οργανισμού, αλλά και στο σχολείο, σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής Εκπαίδευσης, ως εκπαιδευτικοί της Θεατρικής Αγωγής, μέλη του κλάδου ΠΕ 91.01.

Η Κοσμητεία της ΦΛΣ του ΕΚΠΑ με έκπληξη πληροφορήθηκε ότι καταβάλλονται προσπάθειες από δραματικές σχολές, ιδιωτικές και δημόσιες, ώστε να προστεθεί στον χρόνο της επαγγελματικής εκπαίδευσης των ηθοποιών ένα τέταρτο έτος, προκειμένου να βελτιωθεί, όπως διατείνονται, το περιεχόμενο των σπουδών τους.

Οι Σχολές Δραματικής Τέχνης, με τριετή (προς το παρόν) διάρκεια φοίτησης, σχολές –να σημειωθεί– όπου οι σπουδαστές εγγράφονται εκτός της διαδικασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων, δεν ανήκουν στην Ανώτατη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Παρέχουν επαγγελματική και όχι ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Το δίπλωμα που απονέμουν εγκρίνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και δεν εξασφαλίζει στους αποφοίτους κανένα επιπλέον προσόν, ούτε καν το επίπεδο 5 (σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων) το οποίο κατέχουν οι διπλωματούχοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).  

Η Κοσμητεία της ΦΛΣ του ΕΚΠΑ θεωρεί αδιανόητη την πιθανότητα αναγνώρισης πανεπιστημιακών σπουδών σε παρόμοιες σχολές, οι οποίες δεν διέπονται από την ακαδημαϊκή δεοντολογία, ούτε λειτουργούν βάσει της νομοθεσίας περί της Ανώτατης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του άρθρου 16 του Συντάγματος. Υπερασπίζεται δε το αυτονόητο: το κύρος και την αξία του πτυχίου των φοιτητριών και των φοιτητών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, ενός πτυχίου το οποίο αποκτάται μετά την επίπονη, πλην αδιάβλητη, διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων και μέσω των συστηματικών και απαιτητικών σπουδών στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

ήνα, 11/11/2022