ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 433 ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Εικαστική παρέμβαση στο αμφιθέατρο 433 της Φιλοσοφικής Σχολής

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής υποστήριξε ασμένως το καλλιτεχνικό εγχείρημα των ζωγράφων Christina-Sylvia Simantira και Kelly Koumarianou, που σχεδίασαν και επιμελήθηκαν το έργο, το οποίο υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, εξαρχούσης της Προέδρου του Τμήματος κυρίας Κατερίνας Καρακάση.