ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΣ

Εκλογικοί κατάλογοι μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της ΦΛΣ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναρτώνται οι εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής. 

Εκλογικός κατάλογος Ε.Ε.Π.

Εκλογικός κατάλογος Ε.ΔΙ.Π.

Εκλογικός κατάλογος Ε.Τ.Ε.Π.