ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Δ1Α/Γ.Π.ΟΙΚ. 2158/ΦΕΚ 67, Τ.Β', 14/1/2022

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.
Δείτε την ΚΥΑ εδώ