ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΡΑ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

Δείτε εδώ την εγκύκλιο της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.