ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024»

Σύμφωνα με την απόφαση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής στη συνεδρίαση της 18-07-2023, το πρόγραμμα του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 διαμορφώνεται ως εξής:

Χειμερινό εξάμηνο:

Περίοδος Διδασκαλίας : 02/10/2023 - 12/01/2024

Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου: 22/01/2024 - 16/02/2024

 

Εαρινό εξάμηνο:

Περίοδος Διδασκαλίας : 26/02/2024 - 07/06/2024

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου: 10/6/2024 - 05/07/2024

 

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου: 02/09/2024 - 27/09/2024