ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

«Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024»

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής στη συνεδρίαση της 14-02-2024, αποφάσισε την τροποποίηση του εαρινού εξαμήνου και των εξετάσεων Ιούνιου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 ως εξής:

Εαρινό εξάμηνο:

Περίοδος Διδασκαλίας : 11/03/2024 - 21/06/2024

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου: 25/06/2024 - 12/07/2024

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου: 02/09/2024 - 27/09/2024

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου της 23-02-2024 «για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 και με σκοπό την απρόσκοπτη έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε όσες Σχολές και Τμήματα δεν καθίσταται δυνατή η διά ζώσης διεξαγωγή της, αυτή να πραγματοποιείται με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».