ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΑΠ) ΤΗΣ ΕΘΑΑΕ

Προκηρύσσεται μία (1) θέση μέλους του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ, η οποία θα καλυφθεί από καθηγητή/τρια πρώτης βαθμίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα/σασα, σε ελληνικά ΑΕΙ ή καθηγητή/τρια, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα/σασα, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού στον επιστημονικό κλάδο των Ανθρωπιστικών Επιστημών ή Καλών Τεχνών. 

Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 14-06-2024 και ώρα Ελλάδος 15:00.

Κείμενο προκήρυξης

Αίτηση υποψηφιότητας