Φιλοσοφική Σχολή

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Επιστημονικό Συνέδριο «Κοινωνική διαμαρτυρία, εξέγερση και επανάσταση στα προνεωτερικά Ιταλικά Κράτη (13ος-18ος αι.)»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΝΕΩΤΕΡΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΡΑΤΗ (13ΟΣ-18ος ΑΙ.)»

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

Κεντρικό Αμφιθέατρο του Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας,

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου