Φιλοσοφική Σχολή

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Προκήρυξη 4ου Καποδιστριακού Δρόμου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ου ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 2022

Κυριακή 15 Μαΐου 2022

Κυριακή 15 Μαΐου 2022

Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια - Ζωγράφου