ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ MYTHOS  AS  MYTHUS: FACING AND OVERCOMING CRISES THROUGH TRADITIONAL NARRATIVE FROM ANTIQUITY TO THE PRESENT

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024
Διεθνές θερινό σχολείο Mythos  as  MythUs:  Facing and Overcoming crises through traditional narrative from antiquity to the present

Mythos  as  MythUs:

Facing and Overcoming crises through traditional narrative from antiquity to the present

ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟ

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 – 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Χώροι διεξαγωγής του θερινού σχολείου: Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πλάκα), Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη η Ομότιμη Καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ Ελένη Καραμαλέγκου

Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γιώργος Κατσαδώρος

Διδάσκουν πανεπιστημιακοί καθηγητές και ερευνητές από τα Πανεπιστήμια: ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο της Indiana των ΗΠΑ, Πανεπιστήμιο του Houston των ΗΠΑ, Πανεπιστήμιο της Uppsala της Σουηδίας και Πανεπιστήμιο της Bologna της Ιταλίας.

Το Mythos as MythUs θερινό σχολείο εξετάζει το μύθο και τις λαϊκές αφηγήσεις,  από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, ως τη φωνή της ανθρωπότητας που σε μια μακρά ιστορική διαδρομή γίνεται αντικείμενο ανταλλαγών, μοιρασιάς και ανταπόκρισης σε δυσκολίες και κρίσεις σε εποχές μετάβασης.  Οι αφηγηματικές αυτές μορφές, όχι μόνο κληροδοτούνται αλλά και αλλάζουν, σε όλες τις προφορικές, γραπτές, ψηφιακές και σύγχρονες λογοτεχνικές εκφράσεις τους, όχι μόνο με όρους ενός αταβιστικού κόσμου αρχαϊκών συμβολισμών αλλά, πιο εμφατικά, για να αντιμετωπίσουν, μέσω της ποιητικότητάς τους, προβλήματα, ιδέες και συναισθήματα, συλλογικά αλλά και ατομικά, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο και μια θεραπευτική διάσταση, κάτι που συντελεί στον συνεχόμενο, δυναμικό μετασχηματισμό των ίδιων των αφηγήσεων. Τα μαθήματα επομένως θα αναφέρονται στις αρχαίες μυθολογίες, την ελληνική και άλλων λαών, αλλά και θα δίνουν έμφαση σε θρύλους, παραμύθια και λογοτεχνικές προσαρμογές σε μεταγενέστερες εποχές: για παράδειγμα, προφορικά παραμύθια στις αγροτικές κοινότητες του 20ού και του 21ου αιώνα, αστικούς θρύλους που κυκλοφορούν στο internet, προσωπικές αφηγήσεις ανθρώπων που επέζησαν από φυσικές καταστροφές και  θρύλοι που αφθονούν στα social media ως φήμες ή θεωρίες συνομωσίας.

Βασικός στόχος του θερινού σχολείου είναι να αναδείξει τις συνέχειες και τους μετασχηματισμούς βασικών αφηγηματικών θεμάτων και λειτουργιών στο χρόνο και στους πολιτισμούς, καθώς και τη σημασία τους για ένα μεγάλο εύρος επιστημών, όπως οι λαογραφικές σπουδές, η ιστορία, η συγκριτική φιλολογία, οι πολιτισμικές σπουδές, η ψυχολογία και η φιλοσοφία.

Το θερινό σχολείο είναι ένα πρόγραμμα σπουδών μικτής μάθησης το οποίο περιλαμβάνει μια προπαρασκευαστική φάση που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τον Απρίλη και τον Μάη του 2024  και ένα δια ζώσης πρόγραμμα διάρκειας  δέκα ημερών (24 Ιουνίου 2024 – Ι3 Ιουλίου 2024) που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και την Αντίπαρο. 

Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε φοιτητές, ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, κυρίως σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές που ενδιαφέρονται για τον μύθο, τη σύγχρονη έρευνα και εφαρμογές του και διαθέτουν ένα υπόβαθρο στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές, με έμφαση στις κλασικές σπουδές, τις λαογραφικές σπουδές, την Ιστορία, τη Φιλολογία και τις Πολιτισμικές σπουδές. 

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα.  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, συζητήσεις και επιτόπια έρευνα, ενταγμένα σε τρεις ευρύτερες θεματικές ενότητες:

Ενότητα 1: Ο μύθος στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και σε άλλους αρχαίους πολιτισμούς.

Ενότητα 2: Ο ρόλος του μύθου ως αντίδραση στον φόβο, την κρίση και την καταστροφή.

Ενότητα 3: Η διαδικασία της αφήγησης στις νεώτερες και σύγχρονες κοινωνίες.  

Κάθε φοιτητής θα επιλέξει μία θεματική ενότητα με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα που δίνεται στην ιστοσελίδα μας. Η σειρά των εισαγωγικών διαλέξεων σε όλες τις θεματικές ενότητες θα απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες φοιτητές, αλλά κάθε θεματική ενότητα θα έχει διαφορετική προετοιμασία και σεμινάρια. 

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, κάθε φοιτητής θα παραλάβει Συμπλήρωμα Διπλώματος που θα περιλαμβάνει τα μαθήματα – σεμινάρια στα οποία συμμετείχαν και τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://mythus-aegean.eu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mythos as MythUs:

facing and overcoming crises through traditional narrative

from antiquity to the present

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL IN ATHENS AND ANTIPAROS, GREECE

With the participation of National and Kapodistrian University of Athens

June 24 – July 3, 2024

at the Athens University History Museum (Plaka), the School of Philosophy (Athens) and the island of Antiparos, Cyclades

Academic Supervisor, Eleni Karamalengou Prof of Latin Literature, University of Athens

The Mythos as MythUs summer school program studies myth and popular narrative, from antiquity to the present, as being humanity’s voice, long-shared, with which to respond to harsh realities; to times of crisis; and to distress that impacts entire communities. In such times of transition and upheaval myth and narrative serve to ameliorate the inimical stereotyping, bigoted notions, and segregation that these challenging circumstances inevitably bring. In its role of healing, narrative has been not just preserved but also transformed, in all its oral, written, digital, and, of late, even contemporary literary forms, not just in terms of its atavistic world of archaic symbolism but in fact most markedly through being called on in confronting, via poetic means, problems, ideas, and emotions that are communal as well as individual -- as a result of which transformative therapeutic dimension, narrative continues to update, on an ongoing basis, in altogether dynamic ways.

The Summer School is a blended-learning program consisting of an online preparation class and a ten-day live attendance summer school of face-to-face classes in Athens as well as fieldwork on the island of Antiparos, Cyclades, and five group and/or guided tours in and around Attica and Athens. The program contains 9 modules divided into 3 groups, each with its distinct topic:

Topic 1: Myth in Ancient Greek and other Ancient Cultures

Topic 2: The Role of Myth in Response to Dread, Disruption, and Disaster

Topic 3: Narrating in Modern and Contemporary Society

Each student will select a Topic of study on the basis of the module and syllabi descriptions provided on the website. The series of introductory, in-person lectures will include all students, but each module will have different preparatory work, readings, and seminars/workshops.

The program begins with a remote/preparation phase consisting of two digital meetings of students with each of the individual teachers in their Topic, as well as affording time for students to get started on essential reading and/or project work.

Once on-site for the in-person part of the course, students will all attend introductory lectures, in all modules, over two days, before breaking out into the selected Topic group for the remainder of the program. Each student will follow each of the modules offered within their Topic group, for an overall experience that is focused and in-depth, while being at the same time varied and in breadth.

In-person coursework within each Topic will take the form of seminars, workshops, discus-sion, and/or training in methodology, over two half-days. Guided touring is interspersed with lectures and coursework during the in-person part of the course on days three through eight. Coursework concludes with individual and group prep for presentation/evaluation.

All participant students will be provided with a diploma supplement including their courses – seminars and credit points.

The Program is open to Bachelor's, Master and PhD international students, as well as Greek English-speaking students, with an interest in myth and legend and their contemporary research and applications; of value for those with research and learning interests in Humanities and Social Sciences, especially but by no means exclusively, Classics, Folklore Studies, History, and Cultural Studies.   All classes will be taught in English

For Detailed information, visit: https://mythus-aegean.eu

ΑΦΙΣΑ-POSTER

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - PRESS RELEASE