ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΝΕΩΤΕΡΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΡΑΤΗ (13ΟΣ-18ος ΑΙ.)»

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021
Επιστημονικό Συνέδριο «Κοινωνική διαμαρτυρία, εξέγερση και επανάσταση στα προνεωτερικά Ιταλικά Κράτη (13ος-18ος αι.)»

Επιστημονικό Συνέδριο «Κοινωνική διαμαρτυρία, εξέγερση και επανάσταση στα προνεωτερικά Ιταλικά Κράτη (13ος-18ος αι.)»
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σεμινάριο Ιταλικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας
Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021, 09:30
Κεντρικό Αμφιθέατρο του Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας,
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Πρόγραμμα 

Αφίσα