ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022
Παράσταση της θεατρικής ομάδας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Η Θεατρική Ομάδα του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

παρουσιάζει  το έργο

The Glass Menagerie

του Tennessee Williams

Πέμπτη 9 και Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 ώρα 18.30

AULA Φιλοσοφικής Σχολής

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Αφίσα