ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

«Απονομή βραβείου υπό της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για την βράβευση επιστημονικού έργου πραγματευομένου περί της Ιστορίας, Φιλοσοφιας, Φιλολογίας, Λαογραφίας, Αρχαιολογίας του αρχαίου, βυζαντινού, μεσαιωνικού ελληνισμού ή Ιστορίας της Νεωτέρας Τέχνης, γραμμένου σε καθαρεύουσα ή απλή δημοτική»