ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Προκήρυξη Σαριπολείου κληροδοτήματος 2011 - 2012

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Σαριπολείου Κληροδοτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση 40 (σαράντα) υποτροφιών για ευρύτερες σπουδές στο εξωτερικό.

Δείτε το έγγραφο της προκήρυξης εδώ