Φιλοσοφική Σχολή

ΤΜΗΜΑΤΑ

Η Φιλοσοφική Σχολή αποτελείται από τα εξής 13 Τμήματα:

και το 

 

Παλαιότερα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής

 

Στη Φιλοσοφική Σχολή ανήκει και το

  • Διατμηματικό Πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας

το οποίο έχει δύο σκέλη: