ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Προκήρυξη διαγωνισμού βράβευσης 2021

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Καυταντζόγλειο Βραβείο» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει, κατά το έτος 2021, διαγωνισμό για τη βράβευση από τα έσοδα του Κληροδοτήματος έως πέντε (5) επιστημονικών έργων νέων επιστημόνων (δημοσιευμένων ή μη), «πραγματευομένων περί της Ιστορίας, Φιλοσοφίας, Φιλολογίας (περιλαμβανομένων και επιστημών άμεσα σχετιζομένων, όπως Γλωσσολογία, Ψυχολογία κ.ά.), Λαογραφίας, Αρχαιολογίας του Αρχαίου, Βυζαντινού, Μεσαιωνικού Ελληνισμού ή Ιστορίας της Νεωτέρας Ελληνικής Τέχνης», γραμμένων στην Ελληνική Γλώσσα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Αίτηση

Προκήρυξη διαγωνισμού βράβευσης 2020

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Καυταντζόγλειο Βραβείο» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει, κατά το έτος 2020, διαγωνισμό για τη βράβευση από τα έσοδα του Κληροδοτήματος έως πέντε (5) επιστημονικών έργων νέων επιστημόνων (δημοσιευμένων ή μη), «πραγματευομένων περί της Ιστορίας, Φιλοσοφίας, Φιλολογίας (περιλαμβανομένων και επιστημών άμεσα σχετιζομένων, όπως Γλωσσολογία, Ψυχολογία κ.ά.), Λαογραφίας, Αρχαιολογίας του Αρχαίου, Βυζαντινού, Μεσαιωνικού Ελληνισμού ή Ιστορίας της Νεωτέρας Ελληνικής Τέχνης», γραμμένων στην Ελληνική Γλώσσα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Αίτηση