ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022
Πρόσκληση σε Διαδικτυακή ημερίδα του ΠΜΣ «Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής» του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Οι  Φοιτήτριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής» του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ   που συμμετείχαν στην εκπαιδευτική εκδρομή στη Γερμανία (9-20.5.22) στο πλαίσιο υποτροφιών της Γερμανικής Υπηρεσίας Μορφωτικών Ανταλλαγών (DAAD), διοργανώνουν Διαδικτυακή Ημερίδα  την Τετάρτη 15.6.22, 18:00-20:00, με την επίβλεψη της συνοδού καθηγήτριας τους  Άννας Χήτα,  με σκοπό την παρουσίαση των εμπειριών και στόχων που επιτεύχθηκαν.

Η ημερίδα πραγματοποιείται με ελεύθερη συμμετοχή και σύνδεση στο link https://uoa.webex.com/uoa-de/j.php?MTID=m139f821403b1c051034bd7db8246e618

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ