Φιλοσοφική Σχολή

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Σύμφωνα με την απόφαση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής στη συνεδρίαση της 18-07-2023, το πρόγραμμα του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 διαμορφώνεται ως εξής:

Χειμερινό εξάμηνο:

Περίοδος Διδασκαλίας : 02/10/2023 - 12/01/2024

Εξεταστική περίοδος: 22/01/2024 - 16/02/2024

Εαρινό εξάμηνο:

Περίοδος Διδασκαλίας: 26/02/2024 - 07/06/2024

Εξεταστική περίοδος: 10/6/2024 - 05/07/2024

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου: 02/09/2024 - 27/09/2024

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων όλης της Σχολής καθώς και το πρόγραμμα των εξετάσεων καταρτίζεται από τη Γραμματεία της Κοσμητείας και διανέμεται στα Τμήματα. Το πρόγραμμα κάθε Τμήματος αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα και στους πίνακες ανακοινώσεων της Γραμματείας του. 

Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Σύμφωνα με την απόφαση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής στη συνεδρίαση της 15-07-2022, το πρόγραμμα του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 διαμορφώνεται ως εξής:

Χειμερινό εξάμηνο:

Περίοδος Διδασκαλίας : 03/10/2022 - 13/01/2023

Εξεταστική περίοδος: 23/01/2023 - 17/02/2023

Εαρινό εξάμηνο:

Περίοδος Διδασκαλίας: 27/02/2023 - 09/06/2023

Εξεταστική περίοδος: 12/6/2023 - 07/07/2023

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου: 04/09/2023 - 29/09/2023

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων όλης της Σχολής καθώς και το πρόγραμμα των εξετάσεων καταρτίζεται από τη Γραμματεία της Κοσμητείας και διανέμεται στα Τμήματα. Το πρόγραμμα κάθε Τμήματος αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα και στους πίνακες ανακοινώσεων της Γραμματείας του. 

Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Σύμφωνα με την αναμόρφωση της απόφασης της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής στη συνεδρίαση της 27-01-2022, το πρόγραμμα του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 διαμορφώνεται ως εξής:

Χειμερινό εξάμηνο:

Περίοδος Διδασκαλίας : 04/10/2021 - 14/01/2022

Εξεταστική περίοδος : 17/01/2022 - 18/02/2022

Εαρινό εξάμηνο:

Περίοδος Διδασκαλίας : 28/02/2022 - 10/06/2022

Εξεταστική περίοδος : 20/06/2022 - 15/07/2022

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου: 05/09/2022 - 30/09/2022

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων όλης της Σχολής καθώς και το πρόγραμμα των εξετάσεων καταρτίζεται από τη Γραμματεία της Κοσμητείας και διανέμεται στα Τμήματα. Το πρόγραμμα κάθε Τμήματος αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα και στους πίνακες ανακοινώσεων της Γραμματείας του. 

 

 

Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σύμφωνα με την απόφαση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής στη συνεδρίαση της 03-07-2020, το πρόγραμμα του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 διαμορφώνεται ως εξής:

Χειμερινό εξάμηνο:

Περίοδος Διδασκαλίας : 05/10/2020 - 15/01/2021

Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου: 25/01/2021 - 19/02/2021

Εαρινό εξάμηνο:

Περίοδος Διδασκαλίας : 01/03/2021 - 11/06/2021

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου: 14/6/2021 - 09/07/2021

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου: 30/08/2021 - 24/09/2021

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων όλης της Σχολής καθώς και το πρόγραμμα των εξετάσεων καταρτίζεται από τη Γραμματεία της Κοσμητείας και διανέμεται στα Τμήματα. Το πρόγραμμα κάθε Τμήματος αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα και στους πίνακες ανακοινώσεων της Γραμματείας του.