Φιλοσοφική Σχολή

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το Μουσείο Παιδείας ανήκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στεγάζεται στη Φιλοσοφική Σχολή στον 5ο όροφο, κυψέλη 518.

Oι συλλογές του Μουσείου αποτελούνται από ποικίλα αντικείμενα, βιβλία, όργανα σωματοψυχικών μετρήσεων της επιστημονικής Παιδαγωγικής, φωτογραφικό υλικό, σχολικά είδη, στολές μαθητών, τίτλους σπουδών, παιχνίδια, ηλεκτρονικά προγράμματα κλπ.