Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

HUMANITIES

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ATHENS HUMANITIES NETWORK (AHN)

Με πρωτοβουλία της κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας στο πλαίσιο των  εκδηλώσεων για την 175η επέτειο της ίδρυσής της πραγματοποιήθηκε στις 26 & 27 Νοεμβρίου μία συνάντηση κοσμητόρων φιλοσοφικών σχολών από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας (Εύξεινου Πόντου) με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου για τη στήριξη και την προώθηση των ανθρωπιστικων σπουδών. Οι 11 εκπρόσωποι συμφώνησαν και συνέταξαν (σε ελληνική και σε αγγλική γλώσσα) την ιδρυτική διακήρυξη ενός δικτύου με την επωνυμία "Athens Humanities Network", το οποίο θα αναλάβει αυτό το έργο.

 ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Δίκτυο Ανθρωπιστικών Σπουδών της Αθήνας ιδρύεται με σκοπό τη στήριξη και την προώθηση των Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Τα ιδρυτικά μέλη του Δικτύου, εκπρόσωποι οκτώ πανεπιστημίων, αισθάνονται ότι οι Ανθρωπιστικές Σπουδές βρίσκονται υπό απειλή σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον το οποίο προσανατολίζεται όλο και περισσότερο στην αγορά. Πιστεύουν ότι αυτή η κατάσταση μπορεί και πρέπει να ανατραπεί για ποικίλους λόγους:

 • Οι ανθρωπιστικές σπουδές βρίσκονται στην καρδιά όλης της επιστημονικής δραστηριότητας, επειδή

o      παρέχουν τα λογικά εργαλεία στα οποία στηρίζονται η γνώση, ο στοχασμός και η καινοτομία σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους

o      διαμορφώνουν  τις ηθικές αρχές οι οποίες διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή χρήση των προϊόντων της επιστημονικής έρευνας για το συμφέρον της ανθρωπότητας

 • Οι ανθρωπιστικές σπουδές βρίσκονται στην καρδιά της εκπαίδευσης, επειδή

o      η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση βασίζεται σε αυτές για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και κυρίως για την εξοικείωση με σημαντικές ιδέες, την μετάδοση αρχών και την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών

o      τα περισσότερα σύγχρονα πανεπιστήμια ιδρύθηκαν με κέντρο τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, οι οποίες συχνά συναποτελούσαν μία ενιαία Σχολή με τις Θετικές Επιστήμες, συνήθως με την ονομασία «Φιλοσοφική Σχολή».

 • Οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες μπορεί να μην είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις αγορές, αποτελούν όμως σημαντικό έμμεσο πόρο για ολόκληρη την Ευρώπη και τις γύρω περιοχές
 • Οι ανθρωπιστικές επιστήμες δεν αποτελούν απλή αναπόληση του παρελθόντος∙ αντίθετα είναι ο μόνος επιστημονικός χώρος που έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει όραμα για το μέλλον.

Το Δίκτυο ξεκίνησε από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τον Εύξεινο Πόντο. Η περιοχή αυτή του κόσμου κατοικείται από λαούς που παρουσιάζουν εντυπωσιακή ποικιλία καταγωγής, η οποία αντικατοπτρίζεται στη μεγάλη ποικιλία γλωσσών από πολλές διαφορετικές οικογένειες, λαούς με πολλές αντιθέσεις, οι οποίοι όμως συνδέονται με σημαντικούς πολιτισμικούς δεσμούς. Τα πανεπιστήμια επιπλέον της περιοχής έχουν εξαιρετικές επιδόσεις στις ανθρωπιστικές επιστήμες, οι οποίες δυστυχώς παραμένουν σχεδόν άγνωστες στις τοπικές κοινωνίες, αλλά προάγουν αποτελεσματικά την εικόνα των χωρών μας στη διεθνή κοινότητα.

Η Αθήνα επελέγη ως κέντρο του Δικτύου λόγω του ισχυρού συμβολισμού που τη συνοδεύει ως λίκνο των ανθρωπιστικών αξιών μέσα από τα έργα των φιλοσόφων, ποιητών, δραματουργών και ιστορικών της κλασικής εποχής. Σύμφωνα ακριβώς με τις αρχές του ανθρωπισμού, όπως αναπτύχθηκαν μέσα στους 25 αιώνες που ακολούθησαν, είναι αυτονόητο ότι όλα τα μέλη του Δικτύου, τωρινά και μελλοντικά, είναι απόλυτα ίσα μεταξύ τους.

Τα ιδρυτικά μέλη:

 • Αμαλία Μόζερ, Κοσμήτωρ Φιλοσοφικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ραχμί Ερ, Κοσμήτωρ Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Άγκυρας
 • Μίλος ΑρσενίεβιτςΚοσμήτωρ Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου
 • Κατερίνα Κόπακα, Κοσμήτωρ Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Μάξιμ Κισίλιερ, Διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών, Κρατικό Πανεπιστήμιο Αγίας Πετρούπολης
 • Γκαλίνα Ρούσεβα-Σοκόλοβα, Αναπληρώτρια Κοσμήτωρ Σχολής Κλασικής και Σύγχρονης Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Σόφιας "Άγιος Κλήμης της Οχρίδος"
 • Νταρεγιάν Τβαλτβάτζε, Κοσμήτωρ Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κρατικό Πανεπιστήμιο Τιφλίδος
 • Τέα Γκεργκένταβα, Πρόεδρος Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, Κρατικό Πανεπιστήμιο Τιφλίδος
 • Ντάμιρ Μπόρας, Κοσμήτωρ Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Ζάγκρεμπ
 • Ίβανα Φράνιτς, Αναπληρώτρια Κοσμήτωρ Προγραμμάτων και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ζάγκρεμπ
 • Μπράνκα Γκάλιτς, Αναπληρώτρια Κοσμήτωρ Έρευνας και Διεθνών Συνεργασιών, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ζάγκρεμπ