Φιλοσοφική Σχολή

ΤΜΗΜΑΤΑ

Η Φιλοσοφική Σχολή αποτελείται από τα εξής 13 Τμήματα:

Τομέας Αγγλικής Γλώσσας - Γλωσσολογίας - Διευθυντής:  Νικόλαος Σηφάκης, Καθηγητής

Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας - Πολιτισμού - (Αναπληρώτρια) Διευθύντρια: Βασιλική Μαρκίδου , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Γαλλικής Γλώσσας - Γλωσσολογίας - Διευθύντρια:  Μαρίνα Βήχου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Τομέας Γαλλικής Λογοτεχνίας - Διευθύντρια: Ελένη Τατσοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισμού (Ο Τομέας λειτουργεί προς το παρόν άτυπα)

Τομέας Μετάφρασης-Μεταφρασεολογίας  (Ο Τομέας λειτουργεί προς το παρόν άτυπα)

Τομέας Ιστορίας - Διευθύντρια: Αικατερίνη Νικολάου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης - Διευθυντής: Ιωάννης Παπαδάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας - Διευθυντής: Νικόλαος Μαλιάρας, Καθηγητής

Τομέας Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας - Διευθυντής: Αναστάσιος Χαψούλας, Καθηγητής

Τομέας Τεχνολογίας Ήχου, Μουσικοπαιδαγωγικής και Βυζαντινής Μουσικολογίας - Διευθύντρια: Φλώρα Κρητικού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Κλασικής Φιλολογίας - Διευθυντής:  Βασίλειος Λεντάκης,  Καθηγητής

Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας - Διευθύντρια: Θεοδώρα Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια

Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας - Διευθυντής: Δημήτρης Αγγελάτος, Καθηγητής

Τομέας Γλωσσολογίας - Διευθυντής: Γεώργιος Μαρκόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

και το 

 

Παλαιότερα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής

  • Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 

Στη Φιλοσοφική Σχολή ανήκει και το

  • Διατμηματικό Πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας

το οποίο έχει δύο σκέλη: