ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Τα 13 Τμήματα της Σχολής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 αριθμούν περίπου:

  • 258 μέλη ΔΕΠ
  • 89 μέλη ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Επιστημονικούς Συνεργάτες και Βοηθούς
  • 98 μέλη Διοικητικού προσωπικού

και παρέχουν εκπαίδευση σε περίπου 33.414 φοιτητές, από τους οποίους οι περισσότεροι είναι προπτυχιακοί 30727 και περίπου 1684 μεταπτυχιακοί και 1003 υποψήφιοι διδάκτορες.

Λεπτομερείς πληροφορίες υπάρχουν στις ιστοσελίδες των Τμημάτων.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι