ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥ GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΠΑ και του Georg-August-Universität Göttingen της Γερμανίας

Στο πλαίσιο του διατμηματικού ερευνητικού προγράμματος «Γλωσσολογία και Διδασκαλία της Γραμματικής» ο Μιχάλης Γεωργιαφέντης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, και η Αγγελική Τσόκογλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, πραγματοποίησαν επίσκεψη στη Γερμανία από τις 10 έως τις 16 Μαΐου 2023 όπου, μεταξύ άλλων, συναντήθηκαν με τον Καθηγητή Σταύρο Σκοπετέα, Διευθυντή του Ινστιτούτου Γλωσσολογίας του Georg-August-Universität Göttingen και είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν τη δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας των δύο πανεπιστημίων τόσο σε ερευνητικό όσο και σε διδακτικό επίπεδο.