ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (26/1/2023)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών, η σημερινή εξέταση των μαθημάτων στις ώρες

16.30-18.30 και 19.00-21.00, αναβάλλεται.

Η εξέτασή τους θα επαναπρογραμματιστεί και θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

Από την Κοσμητεία