ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, Κ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΕΤΕΦΡΑΣΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Ε. ΧΟΥΣΣΕΡΛ ΤΟ ΟΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΤΡΙΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η Επ. Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας, κ. Φωτεινή Βασιλείου, μετέφρασε το βιβλίο του Ε. Χούσσερλ Το όλον και το μέρος: Τρίτη λογική έρευνα

Η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, Δρ. Φωτεινή Βασιλείου, έχει δημοσιεύσει τη μετάφραση του βιβλίου του Έντμουντ Χούσσερλ “Το όλον και το μέρος: Τρίτη λογική έρευνα” (Βιβλιοπωλείον της “Εστίας”, 2022).

Η έκδοση περιλαμβάνει επίσης εισαγωγή στο κείμενο και λεπτομερή σχόλια.

hub.uoa.gr/book-translation-vasileiou/