ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ KΟΣΜΗΤΟΡΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑ ΚΑΙ ΑΠΘ

Κοινή ανακοίνωση των Kοσμητόρων των Φιλοσοφικών Σχολών ΕΚΠΑ και ΑΠΘ

Κοινή ανακοίνωση των Kοσμητόρων των Φιλοσοφικών Σχολών ΕΚΠΑ και ΑΠΘ

12.4.2022

Στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ λειτουργούν Τμήματα ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, τα οποία προσφέρουν προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές υψηλότατου επιπέδου, όπως αποδεικνύεται από τις διακρίσεις των αποφοίτων τους, τη διεθνή αναγνώριση του διδακτικού και ερευνητικού έργου του προσωπικού τους, αλλά και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Τα Τμήματα ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών συμβάλλουν καθοριστικά στη διασύνδεση της Ελλάδας με σημαντικές χώρες-εταίρους της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή  Ένωση και αναδεικνύονται ως διαμεσολαβητές των ξένων πολιτισμών και ως πηγές διαπολιτισμικής γνώσης μέσω των γλωσσών και των γνωστικών αντικειμένων που καλλιεργούν με τα προγράμματα σπουδών τους.

Οι Κοσμητείες αμφοτέρων των Φιλοσοφικών Σχολών, τόσο του ΕΚΠΑ όσο και του ΑΠΘ, θεωρούν ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού της αυτονομίας των ανωτάτων Ιδρυμάτων την υιοθέτηση της ομόφωνης απόφασης όλων των εμπλεκομένων Τμημάτων να συνεχίσουν να λειτουργούν ως αυτόνομα Τμήματα, ενταγμένα στις Φιλοσοφικές Σχολές.

Πιθανές σκέψεις για συγχώνευση ή κατάργηση αυτών των Τμημάτων θα προσκρούσουν στη σθεναρή αντίδραση της πανεπιστημιακής κοινότητας και θα οδηγήσουν σε αλλοίωση του χαρακτήρα δύο σημαντικών Σχολών ανθρωπιστικών σπουδών.

Άλλωστε, με βάση και τη διεθνή ακαδημαϊκή πρακτική, οι σπουδές και η έρευνα στις ξένες Γλώσσες και Φιλολογίες δεν δικαιολογούν τη διαφοροποίησή τους από τα υπόλοιπα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής ή την ίδρυση ξεχωριστής «Σχολής ξένων Γλωσσών». Παρόμοια κίνηση δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα εξασφάλιζε την ενίσχυσή τους. Αντίθετα, η ενίσχυση θα μπορούσε να επιτευχθεί με άλλους τρόπους, όπως:

  • η προκήρυξη θέσεων, που θα αντιστάθμιζαν τις απώλειες προσωπικού όλων των κατηγοριών
  • ο σεβασμός των προτάσεων των Τμημάτων σχετικά με τον αριθμό των φοιτητών που μπορούν να εκπαιδεύσουν
  • η καλύτερη προσαρμογή ή η κατάργηση νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως τα ζητήματα της ΕΒΕ και των ξενόγλωσσων συγγραμμάτων, που δυσχεραίνουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.   
  • η γενικότερη απεμπλοκή από τη διαρκή υποχρηματοδότηση και η επένδυση σε υποδομές.

Ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ        Ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ

Αχιλλέας Χαλδαιάκης                                                               Κωνσταντίνος Μπίκος