ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023- 2024

Πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023- 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023- 2024

Σας ενημερώνουμε ότι η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής αποφάσισε, σύμφωνα και με την απόφαση της Συγκλήτου της 31ης Ιανουαρίου 2024, οι εξετάσεις μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου να πραγματοποιηθούν ως εξής:

Η εξεταστική περίοδος ξεκινά, με εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά μέσα, από την Πέμπτη 8/2/2024 διατηρώντας τις ημέρες και τις ώρες του αρχικού προγραμματισμού (έως και την Παρασκευή 16/2/2024 παραμένει ο αρχικός προγραμματισμός ημερομηνιών).

Οι εξετάσεις, οι οποίες δεν θα έχουν πραγματοποιηθεί ως και την Τετάρτη 7/2/2024, μεταφέρονται ως εξής διατηρώντας πάντα τις αρχικές ώρες προγραμματισμού:

Αρχική ημερομηνία     --->      Νέα ημερομηνία

Δευτέρα  22/01/2024     --->   Δευτέρα 19/02/2024

Τρίτη 23/01/2024           --->     Τρίτη 20/02/2024

Τετάρτη 24/01/2024      --->   Τετάρτη 21/02/2024

Πέμπτη 25/01/2024      --->   Πέμπτη 22/02/2024

Παρασκευή 26/01/2024 --->   Παρασκευή 23/02/2024

Δευτέρα 29/01/2024     --->  Δευτέρα 26/02/2024

Τετάρτη 31/1/2024     --->  Τετάρτη 28/02/2024

Πέμπτη 01/02/2024     --->  Πέμπτη 29/02/2024

Παρασκευή 02/02/2024 --->  Παρασκευή 01/03/2024

Δευτέρα 05/02/2024 --->  Δευτέρα 04/03/2024

Τρίτη 06/02/2024 --->  Τρίτη 05/03/2024

Τετάρτη 07/02/2024 --->  Τετάρτη 06/03/2024

Σημειώνουμε εκ νέου, ότι οι ώρες της κάθε εξέτασης παραμένουν ως είχαν στο αρχικό πρόγραμμα.

Περαιτέρω οδηγίες για τον ακριβή τρόπο εξέτασης κάθε μαθήματος, θα ανακοινωθούν από τους διδάσκοντες στα e-class των μαθημάτων.

Από την Κοσμητεία