Φιλοσοφική Σχολή

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς: Σύλλογο Φοιτητών Φιλοσοφικής Σχολής

Καλούνται οι φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες) να ορί σουν τους εκπροσώπους τους, τακτικούς και αναπληρωματικούς, προκειμένου να εκπροσωπήσουν το σύνολο των φοιτητών των ανωτέρω κατηγοριών, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022:  α) Στη Γενική...